Cân Sức Khoe - H710

* Mã số: H710

* Kích thước: 303x302x18 mm

* Chất liệu: Thép/ Nhựa

* Trọng tải : 180 Kg


Giá:
Số lượng:

* Mã số: H710

* Kích thước: 303x302x18 mm

* Chất liệu: Thép/ Nhựa

* Trọng tải : 180 Kg